< !--Body-->

ALGEMENE BESCHRIJVING VAN MATERIALEN EN AFWERKINGEN

Alle materialen beantwoorden aan de hoogste kwaliteitsnormen. De constructie is stevig opgevat en er wordt uitsluitend gewerkt met de beste kwaliteitsmaterialen. Wij behouden  ons het recht voor de merken en produkten die in de algemene beschrijving voorkomen te veranderen en te vervangen door andere produkten en merken van gelijkwaardige of hogere kwaliteit.


De afwerkingsmaterialen kunnen door de kopers in de door ons aangeduide showrooms bekeken worden. De kopers mogen wijzigingen doorvoeren aan de vooropgestelde afwerkingsmaterialen . De meer-of minprijzen zullen per keuze verrekend worden.

De meubels of kasten, eventueel aangeduid op de plannen van de architect zijn louter illustratief en niet bindend van aard. Deze zijn niet voorzien in de aanneming, tenzij anders vermeld in dit lastenboek.  Per woning of project wordt steeds een aangepaste omschrijving van de woning overhandigd aan de klant.

Dit is een algemene omschrijving .Per woning behoort dan ook een definitief lastenboek.


Zetting van het gebouw

De krimp- en zettingsbarstjes die zouden ontstaan ten gevolge van de normale of gedeeltelijke zetting van het gebouw, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer-promotor of de architect. Het gaat hier immers om verschijnselen inherent aan de materialen en de nieuwbouw.


1. OPSTELLEN VAN HET ONTWERP, DE BOUWAANVRAAG EN HET UITVOERINGSPLAN


2. VEILIGHEIDSCOORDINATIE

Bij akte zal er een postinterventie dossier worden overhandigd alsook EPB-verslaggeving

Er wordt per woning geregistreerd bij de energieadministratie

Voor de start van de werkzaamheden wordt er  een elektronische startverklaring gedaan bij de energieadministratie, in naam van de aangifteplichtige. De startverklaring wordt ingediend via een webapplicatie op www.energieprestatiedatabank.be.

Er wordt  na het einde van de werkzaamheden een correcte EPB-aangifte gedaan. In de EPB aangifte moet de verslaggever de maatregelen die in de loop van het bouwproces werden genomen om aan de EPB-eisen te voldoen correct rapporteren. Hij ontvangt van Bvba A&L alle nodige documenten plannen en bestekken, facturen en productdocumentatie.  De verslaggever verzendt de EPB-aangifte elektronisch naar de energieprestatiedatabank uiterlijk 6 maanden na de ingebruikname van het gebouw.


3. VOORBEREIDENDE WERKEN.

Stabiliteitsstudie

Er wordt een stabiliteitsstudie gedaan, deze studie omvat:

- betonplannen van funderingen tot verdieping

- legplan welfsels

Inplanting

Wij verzoeken de Technische dienst van de gemeente om de bouwlijn uit te zetten, wanneer deze is gebeurt wordt de bouw uitgepiket volgens Inplantingsplan.


4. GRAAFWERKEN

Over de gehele oppervlakte van de woning graven we de teelaarde af. Bij het uitgraven van de funderingen volgen we de voorschriften van de leidinggevende ingenieur. De af en uitgegraven grond stapelen we op het bouw terrein. Na voltooing van de bouw nivelleren wij de grond.


5. FUNDERINGEN

De betoningenieur bepaald het funderingstype. Een energiebocht voor het binnenbrengen van de nutsvoorzieningen is voorzien

6. RIOLERING

Voor de volledige riolering gebruiken wij enkel Benor gekeurde, dikwandige PVC buizen met vaste dichtingen. Deze riolering leggen wij uiteraard met de correcte afhelling tot aan de perceelgrens De rioleringen zowel horizontaal als verticaal worden in PVC-buizen met aangepaste diameter en een wanddikte van 3,2 mm. uitgevoerd. Alle toiletten worden op een betonnen septische put aangesloten. De overloop van deze put wordt samen met het grijs water via een syfonput naar de straatriolering gebracht. Al het regenwater wordt opgevangen in een betonnen regenwaterput . Het toillet op GLV en de buitenkraan worden via een pomp op deze put aangesloten.


7. METSELWERKEN

Metselwerken

DEZE GEBEURT OP TRADITIONELE WERKWIJZE,

De binnenmuren trekken we op in isolerende snelbouwsteen .De dragende muren zijn 14 cm .De niet dragende muren zijn 9 cm. Boven de ramen en deuren plaatsen we betonnen balken., Deze worden berekend door de betoningenieur .De buitenmuren trekken we op In gevelsteen. Voor de verankering van de gevelstenen aan de binnenmuren gebruiken we gegalvaniseerde spouwhaken. Bij de aanzet van de muren op het gelijkvloers en boven de ramen brengen we een waterkerende laag aan in DPC.

Als bassis voor de uitvoering van de stalen liggers en de gewapende betonnen kolommen gebruiken we een stabiliteits-studie. De definitieve dimensionering van de profielen wordt bepaald door het legplan van de betoningenieur. De draagvloeren stellen we samen uit ruwe of gladde zelfdragende holle welfsels met een gewapende druklaag volgens de voorschriften van de betonstudie

8. DAKCONSTRUCTIE

De dakconstructies bouwen we op met handgetimmerde spanten. vanop de muurplaat vertrekken de spanten tot op de nok en worden ondersteund door de stoters en trekkers. Al het timmerwerk is in douglas . Er is voorzien : muurplaten 11/2’’x6’’ ,nok3’’x9’’,spanten stoters en trekkers 3cm x17cm. De muurplaten worden aan het metselwerk verankert door middel van draadstangen die door de aannemer geplaatst worden.

9. DAKBEDEKKING

Voor de pastorie woningen :

De pannen van het merk : ROBEN kleidakpan zwart

Onderdak type DELTAFIX

Voor de eigentijdse woningen

De pannen  van het merk  ACTUA ANTRACIET WIENERBERGER

Platte daken : dampscherm en PUR 2x 8 cm, dichting EPDM IRS tiplon 1,8 mm10. LOOD EN ZINKWERKEN

De dakgoten zijn van zink en onderaan de dakhelling bevestigd om het regenwater op te vangen. De dakgoot wordt met een kleine helling

geplaatst om het regenwater naar de regenpijpen te leiden. Elke afvoer wordt aan het metselwerk bevestigd met zinken beugels.


11. ISOLATIE

PUR schuim - vloerisolatie + uitvulling

Uw vloeren worden tegelijkertijd thermisch geïsoleerd en uitgevuld. Het gespoten pur schuim vult naden, kieren en gaten, zonder daarbij risico te hebben op koude bruggen. De isolatielaag is onmiddellijk beloopbaar en kan direct worden afgewerkt met een bovenlaag (chape). Tevens kan deze laag, door extra aftoppen direct gebruikt worden om een vloerverwarmingssysteem op te plaatsen. Gespoten PUR-vloerisolatie wordt alsmaar populairder. De kwaliteiten van gespoten PUR worden algemeen erkend door zowel gebruikers als professionelen. Het PUR schuim isoleert beter dan andere isolerende materialen en uitvullingschapes. Doordat Pur schuim zowel als isolatie als uitvulling kan gebruikt worden is het een zeer efficiënte vloerisolatie.

Er zijn isolerende snelbouwbakstenen verwerkt. In de spouw van de buitenmuren is PIR voorzien. Dikte isolatie = 12 cm.
10 cm PUR is voorzien op de vloerplaat.
Ter voorkoming van koudebruggen is een L-profiel gebruikt boven de ramen zodat de spouwisolatie aansluit op de profielen van de ramen. In de gemene muren is ROTSWOL isolatie 3 cm voorzien.
Voor de chapewerken wordt tegen alle bepleisterde muren randisolatie geplaatst teneinde de uitzetting van de vloeren mogelijk te maken

of aangepast aan berekening energieverslaggever).


DAK ISOLATIE

Type Isover Isoconfort + dampscherm dikte 22 cm tussen spanten

(of aangepast aan berekening energieverslaggever).


12. BUITENSCHRIJNWERK


PVC buitenschrijnwerk  met superisolerend glas (Ug =1,0 W/m2K). Alle opendraaiende ramen zijn draai-kip ramen. De voordeur is voorzien van een

3- puntssluiting. De ramen van het gelijkvloers zijn voorzien van gelaagd glas. Ramen op de verdieping voldoen aan de normen inzake gelaagdheid. Invisivent-roosters worden voorzien waar nodig al naar gelang ventilatie

Opspuiten met PU aan de binnenkant

Vlakliggende waterleesten voorzien bij ramen tot op de grond, ALU waterleesten met U-profieltjes voorzien daar waar beschreven.

Geïsoleerde kolombekledingen voorzien daar waar beschreven.

13GARAGEPOORTEN

Eigenschappen:

Belgisch fabrikaat.

De poort wordt altijd op maat gemaakt.

Geïsoleerde stalen panelen, dikte 40 mm, met vingerklembeveiliging.

Structuur: glad, stucco- of houtnerfstructuur.

Ral kleuren mogelijk

Gegalvaniseerd railsysteem en beslag.

Gepoederlakte torsieveren.

De eindkappen en het topprofiel van de panelen zijn standaard in wit Ral 9016.

Looprollen en veerplaten met kogellagers.

Interne versterking in de panelen voor een duurzame bevestiging van de scharnieren.

Rubber afdichtingen rondom de poort.

Rubber afdichtingen tussen de panelen.

Er is een poortaandrijving aanwezig

Veerbreukbeveiling is standaard.

14. PLEISTERWERKEN

Voor de aanvang der werken worden alle ramen afgeplakt met plastiek en er wordt gebruikt gemaakt van speciale APU-profielen om de ramen aan te werken.

Alle lokalen zijn bepleisterd op uitzondering van de zolder. (OPTIE)

De douchemuren zijn voorzien van een laag cement ipv gipspleister.

Er wordt aangeraden het schilderen pas uit te voeren wanneer het gebouw volledig is uitgedroogd en alle krimpscheurtjes in het pleisterwerk zich hebben gestabiliseerd.

15. NATUURSTEEN

Voor de buitendorpels aan ramen en deuren gebruiken we de Belgische blauwe hardsteen. Hij is afkomstig uit de betere steengroeven en kreeg een Technische Goedkeuring ATG.


16.ELECTRICITEIT

De volledige installatie zal voldoen aan de voorschriften van de laatste uitgave van het algemeen reglement op de electrische installatie. De meter en de zekeringskast worden in de garage of berging geplaatst. De schakelaars en stopcontacten worden voorzien in NIKO créme, dit alles wordt gelegd in buis met draad.


Systeem D

Er wordt ook een volledig ventilalatiesysteem voorzien volgens de EPB normen: Type D met warmterecuperatie De aansluitngen bij leverancier wordt door de klant aangevraagd alsook de keuringen

Hier gebeurt zowel aan- als afvoer van lucht door middel van elektronische ventilatoren. Dit is een duurdere oplossing, maar een groot voordeel hieraan is dat de luchttoevoer zeer precies kan geregeld worden. Door het gebruik van een centrale ventilator kan de warmte van de afgevoerde lucht gebruikt worden om de aangevoerde lucht te verwarmen. Dit werkt comfortverhogend en zorgt er ook voor dat uw verwarmingsfactuur zal dalen.

OF

Een energiebesparend ventilatiesysteem type C+Evo II

Bij een gecertificeerd ventilatiesysteem C+EVO II komt er lucht binnen via de roosters in de ramen en wordt er mechanisch lucht afgevoerd via een centraal vraaggestuurd afvoersysteem. Sensoren op de motor meten 24u/24u hoeveel vocht en of CO2 er in de afgevoerde lucht zit. Afhankelijk van deze meting gaat het systeem de debieten bijregelen. Hierdoor wordt er enkel lucht afgevoerd wanneer het nodig is en gaat men niet onnodig opgewarmde lucht naar buiten blazen. De uitlaat van het systeem verloopt via de gevel of het dak.


17. CENTRALE VERWARMING EN SANITAIR

Centrale Verwarming

Chappee initia plus met Gac systeem 2.33 HR Top ketel met  doorstroomprincipe 18.9L/min. Met weersafhankelijke regeling

Hydraulische en elektrische aansluiting ketel

1 Reflex expantievat 25L met houder

Gasleiding in staal ommanteld met PE voor in chape met keuring

Voedingen collectors per verdiep

OF

Condensatie gaswketel Brötje wgb evo h 20kw

Vloerverwarming op pur met tackersysteem op  gelijkvloers

Verdiep voorzien van radiators (berekend volgens studie)


Sanitair

Loodgieterij :

De sanitaire warm- en koudwaterleidingen welke verdoken zijn geplaatst in de muren of in de chape,

Deze worden uitgevoerd in een BUIS-IN-BUIS systeem.

De afvoerleidingen worden uitgevoerd met versterkte PVC – buizen.

De installatie is voorzien van de nodige stop- en aflaatkranen op het koud- en warmwater.

Afvoeren in dikwandig pvc materiaal van op welfsels

2 Geberit montage element sanbloc

1 Gevelkraan vorstvrij sepp eis

versterkt leiding van pomp tot regenwaterput

1 Drijvende aanzuigleiding met vlotterbal

1 Aansluiting regenwaterpomp

Sanitaire toestellen


Bad Normus 180/80  met Grohe eengreepsbadmengkraan concetto met euphoria stick

2 Wand wc vitra normus met zitting en bedieningstoets

Op wc gelijkvloers een  Vitra normus handenwasser met Grohe handwasbakkraan concetto new ecojoy

inloopdouche met aquadrain en douchedeur

Grohetherm 1000 douchethermostaat met tempest Garnituur 1


De aansluitngen voor de nutsvoorzieningen worden door de klant aangevraagd.(niet inbegrepen)

Keuring voorzien van gas en elektriciteit, niet van water18.VLOERWERKEN

De bevloering wordt voorzien van keramische tegels, uiteraard kan in samenspraak besproken worden voor andere bevloeringen zoals parket Of laminaat

Voor de vloer wordt er een cement chape geplaatst met de dikte die nodig is om alle geplaatste leidingen te

kunnen uitvullen. Deze chape moet toelaten om de vloertegels te verlijmen.

Vloertegels : Alle vloeren worden gelijmd met cementkol. Vloertegels voorzien in inkomhal, wc, keuken, living, badkamer en bergplaats. In bevloerde lokalen is standaard een muurplint voorzien ter waarde van 10,00 euro/ lm aankoopwaarde.

In de slaapkamers wordt er een laminaatparket geplaatst inclusief UNISOUND ondervloer en bijhorende plinten.   

bekleding muurtegels:lengte en breedte bad tot plafondhoogte

opkant bad: muur of vloertegels

douche: volledig tot plafondhoogte afm. : 90-90

Raamtabletten worden voorzien in natuursteen van het type travertin of blauwe hardsteen


woonruimte:inkomhal en wc,living,keuken en berging                 

Garage                                                                                             

Badkamer vloer                                                                               

Badkamer muurtegel                                                               

Standaard legwijze:  in recht patroon


19. Deuren

Voor de deuren gebruiken we standaard de schilderdeuren
20. TRAP

Voor de vervaardiging van de trap naar de verdieping gebruiken we 1ste keus beuk, deze kan recht of kwartslag staan al naargelang type woning. Er wordt steeds 1 beschermlaag voorzien.

22. VOEGWERKEN

Voegwerken vormt de finishing touch. We voegen de gevelstenen met de voegselspecie, standaard Wit, beige of grijs. Er kan ook gekozen worden voor toon op toon te voegen


23. TERRASLEUNIGEN

De doorvalbeveiligingen aan de ramen of terrassen worden uitgevoerd in gelast staal, gemetalliseerd en gelakt


24. BUITENVERHARDING

volgens legplan , deze wordt per woning volledig uitgetekend : oprit garage voor de inpandige garage

indien woning met garage of car-port naast de woning voorziening van grijze kiezel

oprit voordeur, rondom woning een padje , achteraan de  woning  voorziening van een terras25. OPLEVERINGSSTAAT

Bij ons geen onverwachte kosten, geen onaangename verrassingen, U ziet wat U koopt

De woning worden opgeleverd en gekuisd door een externe firma , met verwijdering van puin en afval.21. KEUKEN

Per woning is er een individueel standaard  plan van opstelling van keuken en badmeubel voorzien

WERKBLAD

Kunststof Laminaat

AFWERKING DEUREN

Vlakke deuren rondom afgewerkt met PVC band (kleur naar keuze)

• Deurdemping "sentys system en lade demping " silent System, steeds voorzien

•HANGKASTEN

KOLOMKASTEN

DIVERSEN

• Plafonddichting

• Lichtlijsten voorzien van 1 TL-lamp

• Sokkel en plint

• Sorteer afvalemmers en handdoekrek

• Bestekindeling in pvc , ladefront 90 cm


APPARATEN :

DAMPKAP

KOOKPLAAT

COMBI-OVEN

KOELKAST

VAATWAS

SPOELTAFEL 1 en 1/2 bak, met eengreepmengskraan .


26. BLIJFT TEN LASTE VAN DE KOPERS

De aansluitings- plaatsing – abonnementskosten van de nutsvoorzieningen (aardgas, electriciteit, distributie, telefoon en water) zijn NIET in de prijs inbegrepen en vallen ten laste van de kopers/koopsters.